Betalingsinformatie

De contributie moet op de eerste van de maand zijn gestort op bankrekening NL86 INGB 0675 7982 48 t.n.v. W. Jelsma.