Home

Popkoor Nootuitgang bestaat uit circa 25 leden en repeteert, buiten de schoolvakanties, elke donderdagavond van 20.15 uur tot 21.45 uur             (inloop vanaf 20:00 uur).

.

In 1999 is het koor opgericht door de toenmalige dirigente Nynke Hoitsma. Sinds september 2016 is het koor een zelfstandige vereniging geworden en staat nu onder muzikale leiding van de enthousiaste en inspirerende dirigente Nelleke Diepeveen.

Popkoor Nootuitgang zingt drie, vier, vijf en soms ook zesstemmig (vrouwen vier stemmig + mannen twee stemmig) moderne en oudere, Nederlandstalige en Engelstalige popnummers. We proberen deze nummers zo mooi mogelijk te vertolken.  In de repetities wordt er daarom gewerkt aan het instuderen van de nummers maar ook aan de interpretatie van de nummers en een klein beetje zangtechniek.

De kwaliteit van de stukken vinden we belangrijk maar bovenal gaat het om de gezelligheid en het leuk zingen met elkaar. Het is geen koor van de danspasjes en om lid te worden hoef je bij popkoor Nootuitgang niet voor te zingen.

Het koor bestaat op dit moment uit ongeveer 30 leden. Heb je zin om te zingen in een gezellig koor meld je aan via cdmveenstra@hotmail.com.

Kennismaken en instromen kan in januari of in september. Kom dan vrijblijvend langs op een repetitieavond. Er is geen selectie en je hoeft ook niet voor te zingen. Verder kennismaken kan daarna nog een keer of twee voor dat je een definitief besluit hoeft te nemen.

Voor meer info; cdmveenstra@hotmail.com   of   diepeveennelleke@gmail.com

 

Hieronder 2x een mix van de (met de seizoenen mee bewegende) muzikale smaak van onze koorleden. De bovenste lijst is de stand rond kerst 2020 en de onderste is de stand aan het begin van de zomer van 2021.

             POPKOOR