Zet het in je agenda!

Donderdag 3 mei ( meivakantie) en 10 mei ( Hemelvaart) zijn er geen repetities!

Zondag 17 juni zingt Nootuitgang tijdens het Korenfestival in de Oosterpoort in Groningen.

Begin juli vindt de eindpresentatie plaats; exacte datum, tijd en plaats volgen zo spoedig mogelijk.